UNESCO és Világörökségi helyszínek Magyarországon logó

Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője

Bevezető

Az UNESCO Világörökség Bizottsága „Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője” világörökségi helyszínt 853rev azonosító számon 2000-ben vette fel a Világörökség Jegyzékbe, kulturális kategóriában. A római kori Pécs, az egykori Sopianae késő római, (részben) ókeresztény északi temetőjének egy része régészeti-művészettörténeti szempontból kiemelkedő értékeivel nyerte el a világörökségi címet.

Galéria

A helyszínről

A feltárt leletegyüttes építészetében és falfestészetében rendkívül összetetten szemlélteti, illetve őrzi a Római Birodalom északi és nyugati provinciáinak korai keresztény temetkezési építészetét és művészetét. Pécs (Sopianae) IV-V. századi ókeresztény temetőegyüttese a 200 évvel ezelőtt kezdődött régészeti ásatások során került napvilágra, azóta ismert a tudomány számára. Az 1782-ben feltárt, Pétert és Pált ábrázoló I. számú kamra felfedezése óta – előkerülésük sorrendjében – számozzák a sírkamrákat. A világörökségi cím elnyerését követő évek régészeti kutatásai során a már korábban is ismert sírkamrák, sírépítmények hitelesítő feltárására is sor került, így számos újabb emlék került napvilágra. A Cella Septichora az ókeresztény temető eddig feltárt épületei közül 7 apszisos formájával emelkedik ki, mely a provincia építészetében is szinte egyedülálló. A világörökségi területen nagyszámú, több száz téglasír, több tucat kőből és téglából épített kisebb sírkamra található. A temetkezési helyként és a szertartások helyszínéül is szolgáló sírkamrák kétszintes építmények, melyeknek egy része festett, belső terük bibliai témájú jelenetekkel és ókeresztény szimbólumokkal díszített, ami tovább növeli az emlékegyüttes egyediségét, egyetemes jelentőségű kulturális értékét. A bibliai témájú falfestményeken a legáltalánosabban használt szimbólum, a Krisztus-monogram (krisztogram) mellett állati és növényi ornamentika, illetve a paradicsomkertet jelképező geometrikus díszítések is fellelhetők. A keresztény szimbólumok mellett a pogány művészet elemei is tetten érhetők, mivel a két kultúra párhuzamosan élt egymás mellett, illetve hatott egymásra.

A temető épületegyüttese nagyságát és gazdagságát tekintve a legjelentősebb az Itálián kívüli nekropoliszok emlékanyagában. A Római Birodalom északi és nyugati római provinciáinak késő római temetőiben csak kevés helyen fordult elő jelentősebb számú, kőből épített temetkezőhely. Sopianae e temetőjének sajátossága, hogy itt számottevő ilyen típusú építmény koncentrálódott; ezek kisméretű családi sírkamrák és nagyobb közösségi sírboltok, temetői építmények voltak.

Az ókeresztény temető sírkamráit, síremlékeit a föld alatt, az eredeti helyükön bemutató Cella Septichora Látogatóközpont 2007 márciusában nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Az addig csak külön-külön látogatható késő római sírépítmények – melyek ma már a világörökség részét képezik – egyetlen komplexumban kerülnek bemutatásra. A világörökségi területen található Ókeresztény Mauzóleum sírkamrája Ádám és Éva ábrázolást, az Apáca utcai sírépítmények az ókeresztény síremlékek csoportját rejtik.

További információért látogasson el a helyszín vagy az UNESCO honlapjára.

Térkép

Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi helyszín térképi lehatárolása.

Kiemelkedő Egyetemes Érték

Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékét az UNESCO Világörökség Bizottság 2013. évi ülésszakán elfogadott 37COM 8E számú döntése tartalmazza. A Bizottsági döntés értelmében a helyszín kiemelkedő egyetemes értékét az alábbiak jelentik. A Római Birodalom Pannónia provinciájának városa, az egykori Sopianae ókori temetője területén feltárt sírépítmények (festett sírkamrák, kápolnák és mauzóleum) föld alatt fennmaradt romjainak együttese a római kultúra és civilizáció emlékét őrzi. A különböző alaprajzú és típusú, egymás fölött több szinten elhelyezett sírkamrák és mauzóleumok változatossága az északi és nyugati római provinciák strukturális típusú temetkezési műemlékeinek leggazdagabb építészeti gyűjteményét képviseli. A kiemelkedő egyetemes érték részét képezi emellett a falakat gazdagon díszítő keresztény témájú, kiemelkedő minőségű festmények művészeti változatossága.

A kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumok a vallástörténeti értékek (ókeresztény szimbólumok, kiemelkedő késő római vallástörténeti forrás Pannóniában, a terület szellemiségének továbbélése), a kultúrtörténeti értékek (építészettörténeti, műemléki és képzőművészeti értékek, valamint a kultúrák találkozásából adódó egyedi érték), valamint a táji sajátosságok (a táj és építészet sajátos viszonya, a legnagyobb ismert ókeresztény temető), valamint a nyilvánosság számára hozzáférhető egyedülálló értékek (in situ megtekinthető sírkamrák).

A helyszín Világörökség Jegyzékbe való felvételét a (iii) és a (iv) kritériumoknak való megfelelés igazolja.

  • (iii) kritérium
    Sopianae temetőinek sírkamrái és mauzóleumai kiemelkedő bizonyítékai a késő Római Birodalom keresztény közösségei hitének és erejének.
  • (iv) kritérium
    Az északi és nyugati provinciák egyedülálló kora-keresztény temetkezési művészetét és építészetét kiemelkedően jól és teljes körűen mutatja be Sopianae temetője Pécsett.

Kapcsolat

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
Cím: H- 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.
Levelezési cím: 7630 Pécs, Pf. 27
E-mail: info@zsn.hu , info@pecsorokseg.hu
Telefon: +36 30 701 3771
www.pecsorokseg.hu

Dokumentumok